Fritidsfiske

 

 

 

«Fritidsfiske er en menneskerett og man skal ikke mobbes bort fra en urgammel rett. Miljøforandringer, forurensning, sel, skarv og andre påvirkninger har effekt på fisken. Fritidsfiskeren er jaget vilt i Norge, mobbing og beskyldninger som er myndighets-skapt er ikke en stakkars fisker med stang sin skyld. Diverse anlegg kan forurense og skape påvirkninger i havet som følger senere, miljøgifter og dumping av avfall er medvirkende. Om kysttorsken er truet så må man se på alle faktorer og ikke mannen med fiskestanga. Det samme gjelder fiske etter sjøørret, meste parten er oppdrettsfisk på avveie. Oppdrettsfisk som rømmer er farlig for stamfisken men man skal skremmes bort likevel. Det er da bedre å total forby fiske etter kysttorsk og ikke gå rundt grøten lengre!»

«Man må heller ikke glemme økt antall mink som er skadelig for fisken, den er en innflytter. Man må heller ikke glemme turistfiske som er mye høyere enn antatte verdier og tall fra myndigheter. Men nei da, vi legger skylden på fritidsfiskeren. Jeg har de siste årene sett større og større torsk, ikke mindre og antall merkede fisk er få»

Fritidsfiske

Jeg vokste opp på bryggekanten hvor jeg lærte å sette pris på naturen og jeg var meget interessert i naturfag som guttunge. Jeg lærte hvordan og hvor viktig naturen er for fremtiden.

Kysttorsken er nok langt mer komplisert enn hva man skulle tro og blir det slik at et forbud mot fiske trer i kraft så er det ikke annet enn å følge dette. En overvåkning av fritidsfiskere er ikke riktig vei å gå. Det er allerede så mange lover og regler for fritidsfiske at selv ikke eksperter kan gi riktig svar lengre. Jeg har ringt rundt omkring og spurt om regler for innland fiske og hvordan reglene er i grense overgang sjø og vassdrag også.

Det er ikke hyggelig og det kan være frustrerende å se hvordan kysttorsken er nyhets tema og mer politisk vridd. En gang ble jeg spurt noen rare spørsmål fra en person mens jeg var på land og måten han kikket på utstyret mitt. Man må være relativt dum hvis man ikke skjønner at det var andre ting han var ute etter enn å spørre om veien.

Man blir matt og lei av alle påstander og artikler relatert til fritidsfiske

Jeg blir relativ matt når jeg ser hvordan ting slippes ut i havet fra anlegg som renseanlegg og oppdretts anlegg. Hvordan turistfiske er mer populært og i tillegg at selen er tilbake på Sørlandskysten, jeg ser mink og store mengder skarv. Jeg tenker på all den fisken som brukes som agn av yrkesfiskere. Redskap som tar småfisk med seg også. På min side SAKhome.com har jeg vist en del torsk som jeg har tatt over flere år med stang. Jeg har blitt uten å skryte relativt flink til å ta fin fisk. Jeg liker Makrell, Sild, Lyr, Sei og Torsk. Jeg hører om barn som jages bort med fiskestang og det vil uten tvil skape negative følger for dem.  

Jeg har opplevd på vei inn fra sjøen i min kajakk at noen som i alle fall opptrer som oppsynsfolk viser meg pekefingeren for de tror jeg fisker i utløp av elv mot sjø. Grunnen kan være at fiskestang står i holderen i min kajakk men med sluk festet over vann. Det er mest sikkert at den står der og ikke i veien når jeg padler. Strømmen i utløpet kan være relativ sterk så jeg må noen ganger padle litt spesielt for å komme inn og hjem. Jeg var overhodet ikke i veien for båtene for jeg var nærme land. Jeg har styrmann-skolen også. Det siste jeg trenger er en sint pekefinger når jeg padler og er sliten. Jeg er ingen farlig person for noen som helst på vannet. Jeg føler meg fri og liker hvordan elementene påvirker meg. Det er nok nå og skal det bli slik i fremtiden at kystvakta med relativt rappkjefta matroser også skal involveres så vet jeg ikke om det er verd lengre. Jeg er glad langt inn i sjela at Raet skal bli et internasjonalt kjent reservat. Jeg vokste opp på alle øyene her ute og kjenner gleden av å sette beina på dem.

Om fritidsfiske skal overvåkes på en eller annen måte er ikke mye moro. Jeg har en følelse at det vil bli politiske motiver i dette som vil være negativt for folk også. At nyhetsreportere blander seg inn og er sugen på informasjon og nyhetsstoff er ikke bra.

Jeg er frustrert men rolig og jeg er forberedt i hodet for slike ting. Jeg vil overhodet ikke at man skal være truende mot biologer på noen som helst måte. Men det er lov å bli litt sint og fortelle sin mening. Norge er verdens beste land men det vises relativ dårlige signaler for tiden. Om kystvakta skal ligge som en dominerende faktor sammen med oppsyn så er dette feil vei å gå. Jeg har respekt og vet hvordan Havforskning stasjonen i Flødevigen jobber hardt for kunnskap og sikring av fremtiden.

 

"Jeg kan si at det er stor Torsk og mye småtorsk i sjøen. Det er ikke mange merka fisk jeg har fått"

 

 

Oppdatering

 

En av verdens største dumping plass av kjemiske stridsmidler ligger utenfor kysten. Kan man si med 100 % at dette ikke har påvirket nedgangen i kysttorsken? Noen av agentene i disse stridsmidlene har evner til å tas opp i den marine faunaen omkring. Noen vil bli omgjort til ufarlige substanser på grunn av saltvannet. Hva er egentlig årsaken til at Kysttorsken forsvinner? Det er ingen tvil hos meg at yrkesfiske er viktig og at dette er levebrød og de har også opplevd farlige situasjoner på grunn av  kjemiske stridsmidler.

Jeg setter også et spørsmål om at det på grunn av miljøforandringer i havet og i verden gjør at fremmede fiske arter opptrer i havet utenfor og omkring oss på Sørlandet. Er det ikke turistfiske som har laget en økologisk katastrofe med å sette ut fremmede arter i innland og elv også?

 

Det svømmer andre fiskearter her ute

 

Hva er ettervirkninger av antibiotika i oppdrettsfisk? Hva er ettervirkninger av avlusing og kunstig regulering av fisk i vassdrag?

Selvsagt har fritidsfiske en påvirkning av bestanden av kysttorsk. Men det er ikke riktig å gå i sømmene på mannen med fiskestanga og følge han på vannet. Jeg synes ikke det var negativt å vise meg på tv for jeg har ingen ting å skjule. Derimot liker jeg ettervirkningene mer dårlig for ting blir misforstått og her har Myndighetsorganer et ansvar for måten det blir fremstilt. I slike tilfeller som dette er jeg forberedt og hard som en stein i mine meninger.

Som fritidsfisker så har jeg kunnskap og jeg kan med 100 % sikkerhet si at jeg har hatt ting på kroken som oppfører seg veldig annerledes enn vanlig fisk. Her ute svømmer der store fisk som enkelt kan slite 30 kg snøre.

 

 

alt man må huske oppdatering

Fisk føler smerte sies det

Det står i bibelen at mennesket høster av naturen og det er godt.

Man skal etter beste evne ta livet av fisken når den er landet i båten. Dette gjelder all fisk som man vil spise og vil man slippe ut igjen så skal dette gjøres riktig. Dette er ting jeg har gjort før det i det hele tatt ble aktuelt i avisene og tv.

Man opplever et påtrykk i media om lover og regler som blir foreslått. Så man må på sjøen sette seg inn i grense land, sjø, minstemål, freda arter, riktig bløgging og hvilke redskaper man kan bruke. Ja, det er greit nok men prøv å ringe å spørre på forhånd til myndighetsorganer om soner så får man mange ulike svar. De beste svar jeg har fått er på en jakt butikk i nærheten, de kan det. Skal vi nå også sette oss inn i nye freda soner og reguleringer. Man kan risikere besøk av oppsyn, kystvakt og andre organer. Skal man nå også skrive log og overvåkes om kysttorsken så spør jeg: hvor er friheten da? Er ikke dette en tvang om å la være å fiske spør jeg.

 

Våren

Torsk er i hovedsak best om våren synes jeg og det er da jeg fisker den som regel. Det hender noen tas om sommeren og høsten. Torsk om våren og Lyr, Makrell og Sei om vår, sommer og høst. Flere jeg kjenner sier det samme, at vinter og vår-torsk smaker mye bedre. Torsken smaker litt av i hvilken beite områder den oppholder seg i. Den spiser my strandkrabber men den er egentlig alt-spisende. Det betyr ikke at den er så enkel bestandig til å bite i kroken. For oss er det mat som spises og det er viktig. I 2015 var der store mengder sei og makrell i sjøen fra vår til sensommeren. I år tenkte jeg å bruke trål fra kajakken min, nei da det blir ingen trål

 

 

Minstemål oppdatering

Minstemål

Som sagt jeg undersøkte minstemål på ulike steder på et tidlig tidspunkt. Det er mange variasjoner på nett. Jeg laget meg et målband for det også som jeg brukte en periode for å være sikker i at fisken var lovlig, men liker best at fisken er litt størrelse på slik at det ikke er noe tema. Men likevel så satte jeg slik at minstemål på fisken bør være over, noen få cm ekstra. Men det straffet seg for da husket man ikke det riktige minstemål som er mindre, men det gjør ingen ting for bedre å være sikker.

 

 

Sørlendingen

Enkelte torsk tåler trykkforandringene dårligere enn andre på grunn av dybde osv. På grunt vann er det ikke noe tema. Om man fisker etter Sei og Lyr med pilk, sluk og eventuelt regle så er det ikke til å unngå at Torsken biter på. Men det kan være greit å bruke regle med søkke i bunnen når man fisker etter Lyr, Sei og Makrell. Pilk, sluk og gummi makk er Torsken glad i. Den går som sagt på mye om den først biter. Dette betyr at utstyret man bruker påvirker om man vil slippe å få Torsk.

Septik fra båter og turister påvirker blåskjell og det påvises tarm bakterier. Blå skjell filtrerer mye vann og er veldig lett mottagelig. Torsken spiser blåskjell men den er også mottagelig for miljøgifter som kvikksølv og PCB samt andre miljøgifter. Jeg vet hvordan omgivelsene påvirker fisken og jeg kan med egne øyne lese indre organer på torsk. Spesielt lever og gjeller er lette å se på, leveren er gul og stygg, noen ganger rød og brun. Det er slik mange ganger på fisk som er stam/steds bundet i fjorder osv. Torsken spiser avfall og den spiser avfall rundt oppdrettsanlegg og andre steder.  Jeg ser sjelden det på fisk her ute men det hender. Man tar også et overblikk av fisken utvendig og ser på kjøttet deretter.

Den marine fauna er skjør og det er ett økosystem. Det sier seg selv at miljøforandringer som så enkelt som sjøtemperatur kan påvirke også. Ønsker myndigheter at man skal slutte å ha fritidsfiske så er det bedre å si det med engang. Katastrofen har skjedd for lang tid siden i elver, sjø og vassdrag. Forurensing og miljøforandringer har allerede skapt og vil mest trolig skade livet i sjøen. Dette er menneskeskapt i en ettervirkning som sakte men sikkert trer i kraft. Fiskeri i Norge er ekstremt viktig økonomisk. Sjøørret, villaks er allerede mye ødelagt men man vil legge strenge krav til mannen med fiske stanga. Samme med kystorsken, det er fritidsfiskeren sin skyld at miljø er ødelagt tydeligvis.

Mange yrkesfiskere skylder på fritidsfiskeren. Ikke alle gjør det selvsagt! Så har vi de store hav trålerne som drar opp gigantiske mengder fisk og dermed også mye fisk de ikke vil ha, dette havner andre steder og eller på sjøen igjen og selvsagt blir de skadet av dette.

Ikke lett å være en inngrodd sørlending lengre med fiskestang.

 

 

"Utstyret man bruker og også måten man fisker på påvirker om du vil slippe å få torsk"

 

Tidene forandrer seg

Militær og politi aktivitet

Det er over hodet ikke i min interesse å blande meg inn i aktivitet som politi eller forsvar driver med som øvelser om det er jakt etter smuglere eller forsvar av landet. Jeg vet at det finnes mye ulovlig fiske også men det er myndighetene sitt ansvar men la nå ikke også dette bli en mistenksomhet rettet mot friluftsfiskerene. Det er på tide at det kommer frem at Sørlandet ikke lenger er det samme lengre. Jeg er en frilufts interessert person og det er alt. Det hele begynner å bli latterlig for å si det mildt. Vi bor enda i verdens beste land men det er tydelig at tidene forandrer seg. Jeg er en multikulturell person også selv om jeg er en inngrodd Sørlending. Jeg liker å ha venner i hele verden i alle samfunnslag. Jeg vet ikke om det vil bli fortalt så mye mer positivt om frilufts-delen her ute. Man må huske at det er sannhets bilde av Sørlandet som skal vises til verden og ikke noe som er pyntet på.

 

03.04.2019 forbud

Jeg følger litt med på hva som skrives om kysttorsken og jeg skjønner godt at det må gjøres tiltak for å hindre at den dør ut. Det er også med litt undring jeg skriver litt i dag for å fordøye informasjonen og hva som skjer langs kysten.  Det fremlegges stadig nye forslag og tiltak som kan hindre at den dør ut. Mange ganger virker det som om man har dusinvis av ulike grunner eller årsaker i havet både fra mennesker og naturen som kan være årsaken til problemet. Ja det virker som om det er slik, jeg liker ikke synsing for det kan være vanskelig å justere på ting som nærmest er umulig å gjøre noe med. Dermed kan det kun gjøres etter min mening å lage forbud mot fiske i perioder og steder som er gjort. Og kanskje mer!

 Det er sagt fra forskere at det nærmest ikke er egg i gyteområdene. Da er nok problemet langt verre enn man skulle tro og det vil da resultere i at den dør ut. Jeg er veldig skeptisk til alle gyteområder inne i fjordene nærme bebyggelse og industri for det sier seg selv at det ikke er levedyktig der. I periodene som det er lov å fiske så er det nærmest umulig for folk å unngå å få torsk på kroken. Den skal slippes ut igjen om den er under minstemål men den blir ofte litt skadet av flere årsaker. Mange ganger klarer den seg greit. Enkelte foreslår å innføre «største-mål» i stedet.

Det skrives mye om problemene og det er fint det for man opplyser om problemene man står ovenfor. Det er viktig at det blir sett på som så viktig at folk skal få lov til å fiske at man ikke innfører totalforbud men kun har steder og perioder på året. Men det må også være slik at alle tar ansvar og innser dette. Man må heller vurdere totalforbud på fiske i flere år for å se om det hjelper om situasjonen er så prekær som nå. Da må man vurdere å sikre at man kan ha fritidsfiske som menneskerett i fremtiden. Det skal holde hardt om dette nye tiltaket skal være nok. Men mirakler skjer jo heldigvis selv om det ser veldig mørkt ut. Nå har man muligheten til å gjøre en veldig viktig vurdering før den totale katastrofen skjer. Det er ikke slik at jeg snur i mine vurderinger eller meninger om at fritidsfiske er en menneskerett men jeg er såpass smart også at i stedet for å seigpine årsaker så kan man si nei for nå innfører vi totalforbud i 5 år for eksempel eller en periode lang nok for å gjøre en totalvurdering igjen.  Jeg får følelsen relativt sterkt på at i stedet for enda flere år med frem og tilbake så kan man jo rett og slett si at vi innfører tiltak med totalforbud i gitt antall år. Hvis fritidsfiske er hovedårsak så vil jo dette raskt avklare etter den perioden så man kan få klarhet i situasjonen.

Om det er miljøforandringene i havet og forurensning som er årsaken så er det lite trolig noe som er reversibelt. Om det er genetikken som sier at nå skal kysttorsken vekk eller at den ikke er skapt for å tåle miljøforandringene så kan man ikke gjøre noe med at den forsvinner. «Jeg liker ikke spekulering men det sies at når det blåser som verst så ser man klarest hva man må gjøre» mye vil også være opp til folk flest å vurdere selv uten at myndigheter må innføre totalforbud. Man kan velge å slutte å fiske etter den selv om det kan være vanskelig for torsken suger i seg det meste.

Menneskerett eller ikke det er en gylden mulighet i å innføre totalforbud nå i de antall år forskerne i havforskningsinstituttet mener er tilstrekkelig for at en god stamme torsk er gytemoden. Er det ikke bedre å bryte igjennom nå å innføre totalforbud i stedet for bruddstykker her og der? Da kan vi slutte å skylde på fritidsfiskere og forskerne får tid og fred til å studere oppbyggingen om det skjer å få bedre oversikt på om det er andre årsaker?

 

15:53

 

Jeg har lest mye om tidligere sivilisasjoner og om årsakene til at de forsvant. I veldig mange av tilfellene er det en sammensatt årsak som er grunnen til at de forsvant. Krig er selvsagt en stor årsak men også menneskelig forandringer på naturen rundt seg er en veldig stor årsak også. Det at man hugger ned skogen for å lage dyrkbar mark fører til forandringer med uante konsekvenser. Sammen med naturlige miljøforandringer på jordkloden førte det til sult og store problemer. Menneskene var og er tilpasningsdyktige og man kunne utsette det uunngåelige med lange perioder men til slutt var det ikke lenger liv laget for å fortsette. Det førte til kollaps og andre riker vokste frem eller områdene lå øde i lange perioder. Når man er usikker på hva som er årsaken til at kysttorsken forsvinner så er det smart å stoppe opp og gjøre en total risiko vurdering. Det er derfor etter min mening nå ikke annen mulighet enn å innføre totalforbud. Den gylne muligheten er nå og ikke senere. Kysttorsken som matnæring er uansett minimal for nordmenn flest og matforrådet fiskes i andre områder i havene som fremdeles har store ressurser å ta av. Problemet er nok komplisert sammensatt og da lønner det seg lite i å lage bruddstykker eller å seigpine ut årsakene for det kan bli for seint da. Alle ting tyder nå på at det er kun en mulighet og det er nå. Man kan debattere frem og tilbake uten at noen blir klokere av det. Man kan skylde på hverandre uten at noe positivt kommer ut av det også. Det at sel, turistfiske og alle de andre årsakene med havsalter og forandringer sviver i sirkel og at ekspertene fremlegger teorier er ikke noen god kombinasjon. Det er akkurat det som fører til en seigpining av bestanden og at man kun utsetter problemene. Man må gjøre radikale forandringer i dag.

 

07.06.2019

 

Det var en artikkel i Agderposten 29.03.2019 hvor det ble sagt at forskerne finner nesten ingen torskeegg.  Da tenker jeg lokalt og der ble informert om at det kun ble funnet 3 torskeegg i stort gyteområde i Tromysund og ved Risør 5 egg. Det ble også nevnt at det kan være ulike årsaker til dette. Men uansett er det dårlig tegn og begredelig resultat. Utenom gytefelt fant de nærmest ingenting. Generelt er det dårlig med torsk lenger ut. Fisker ikke etter den men det er ikke bra uansett. Har lest litt flere artikler og i mange områder finnes der mange egg men mindre enn det skal være og så er det slik at den må klare å overleve til den kan bli fisk som kan gyte som tar lang tid. Men selvsagt finner de egg som må klare å overleve til å bli fisk som igjen er diskusjons tema.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.06 | 15:01

Hi, thank you very much for question. During the last decade of Wenger history you find with or without patent stamp. Quality the same. BR Trond

...
02.06 | 02:19

Hello. I have just bought a blue viking Wenger knife. But took my attention does doesn't take the PATENT sign in the open botlle tool. Is that possible? Thanks

...
28.04 | 20:00

Hi, maybe you can find one on online actions or ask big sellers on ebay and so on BR

...
28.04 | 06:25

Hello!

You still have Wenger Ranger 51, I am looking for one.

Bye, Janez

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE